Základní škola Ohnišov

Projekty

Název projektu:

Šablony II Ohnišov

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011382

Datum zahájení: 01. 01. 2019

Datum ukončení: 31. 12. 2020

Výše přidělené dotace: 727 642 Kč

Projekt je realizován z dotace MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II.

 

Základní škola:

· Školní asistent – personální podpora ZŠ

· Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - matematická gramotnost, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky

· Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub, klub komunikace v cizím jazyce, klub zábavné logiky a deskových her

· Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

· Projektový den ve škole

· Projektový den mimo školu

· Komunitně osvětová setkání

Mateřská škola:

· Školní asistent – personální podpora MŠ

· Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – čtenářská pregramotnost, inkluze, polytechnické vzdělávání

· Projektový den ve škole

· Projektový den mimo školu

· Komunitně osvětová setkání


Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)

Učili jsme se plavat :)

Závěrečnou zprávu najdete v přiloženém pdf souboru.


Projekt "EU peníze školám"

Naše škola se zapojila do projektu "EU peníze školám". Cílem tohoto projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků. Naše škola získala v rámi projektu částku 424 329 Kč.

Další informace najdete v přílozeném pdf souboru.


Projekt "Ovoce a zelenina do škol"

Do evropského projektu je naše škola zapojena od září 2014. Cílem projektu je vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, zlepšit zdravotní stav mladé populace a bojovat proti dětské obezitě. V rámci tohoto projektu mají žáci prvního stupně nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma. Zavážka přímo do školy probíhá minimálně 2x do měsíce a to formou balíčku, který obsahuje 2 - 4 kusy ovoce a zeleniny.

Více informací o tomto projektu naleznete na: www.ovocedoskol.szif.cz


Projekt „ Mléko do škol“

Do školního evropského projektu je naše škola zapojena od září 2017. V rámci tohoto projektu mají všichni žáci základní školy nárok na zcela dotované neochucené mléčné  výrobky  a  na ochucené mléčné produkty, které jsou dotovány částečně.

Dodavatelem mléčných produktů je firma Laktea, o. p. s., která má schválené výrobky pro dodávky do škol v rámci projektu Mléko do škol. Rozvoz přímo do školy probíhá přibližně 4x do měsíce.

Více informací na: www.skolniprojekty.info


Projekt "Bavíme se sportem"

Projekt BAVÍME SE SPORTEM se zabývá rozvojem pohybové gramotnosti žáků základní školy a dětí mateřské školy. Pod vedením licencovaného trenéra jsou dětem předávány základy všeobecné sportovní průpravy přímo ve škole.

 

Projekt "Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Ohnišov"

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002095

Datum zahájení:  01.10.2016

Datum ukončení: 30.09.2018

Výše přidělené dotace: 503 798 Kč

Projekt bude základní školou a mateřskou školou realizován prostřednictvím „ ŠABLON“.

Základní škola:

  • Vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti
  • Čtenářský klub
  • Školní asistent

Mateřská škola:

  • Vzdělávání pedagogů v oblasti matematické gramotnosti
  • Sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Školní asistent

Plakát projektu


Název programu: Zájmová činnost se žáky mimo vyučování – 16SMV04

Název projektu: Dílničky pro šikovné kluky a holčičky

Datum zahájení:  01.08.2016

Datum ukončení: 31.07.2017

Výše přidělené dotace: 29 000 Kč

Cíl projektu:

Poskytnutím dotace přispěje Královéhradecký kraj k dlouhodobému zabezpečení kvalitního a smysluplného trávení volného času žáků a dětí ZŠ a MŠ Ohnišov. Prostřednictvím vybavení keramické dílny (zakoupení vypalovací keramické pece, včetně jejího příslušenství) tak bude cíleně rozvíjena jejich manuální zručnost, kreativita a estetické cítění.