Základní škola Ohnišov

Projekty, dotace

Název:

"S MASkou míří děti za kulturou"

Naše škola se zapojila do projektu "S MASkou míří děti za kulturou", realizovaným občanským sdružením MAS Pohoda venkova, z.s. v rámci dotačního programu Královéhradeckého kraje "Za kulturou".

Cíl dotace:

Poskytnutí finančních prostředků na dopravu do kulturních institucí zřizovaných, nebo spoluzaložených Královéhradeckým krajem za účelem podpory kreativního a neformálního vzdělávání dětí a mládeže v oblasti kultury a prohloubení a  rozšíření znalostí a dovedností žáků škol v oblasti kultury.

Dostupnost a zpřístupnění nabídky kulturních institucí i pro děti ze sociálně slabších vrstev obyvatelstva. 

 

Šablony pro ZŠ a MŠ Ohnišov I

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007748

Datum zahájení: 01. 09. 2023

Datum ukončení: 31. 12. 2025

Výše přidělené dotace: 251 025,00 Kč

Projekt je realizován z dotace MŠMT z Operačního programu Jan Amos Komenský, výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Základní škola - zvolené šablony:

 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ
 • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Mateřská škola - zvolené šablony:

 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ
 • Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

Školní družina - zvolené šablony:

 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
 • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát projektu: ../resources/uploaded_files/projekty/1694607380_plakat-k-publicite-op-jak-i.pdf

Nástroje pro oživení a odolnost ZŠ a SŠ - digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

Datum zahájení: 01. 01. 2023

Datum ukončení: 31. 12. 2023

Výše přidělené dotace: 32 000 Kč

UZ: 33 087

Cíl dotace: Poskytnutí finančních prostředků (neinvestiční dotace) ze státního rozpočtu za účelem pořízení digitálních učebních pomůcek - pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

 „Finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU“

 

Nástroje pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy) - prevence digitální propasti

Datum zahájení: 01. 01. 2023

Datum ukončení: 31. 12. 2023

Výše přidělené dotace: 20 000 Kč

UZ: 33 088

Cíl dotace: Poskytnutí finančních prostředků (neinvestiční dotace) ze státního rozpočtu za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je škola bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

 „Finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU“ 

 

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy - Nástroje pro oživení a odolnost (Doučování)

Datum zahájení: 01. 01. 2023

Datum ukončení: 31. 08. 2023

Výše přidělené dotace: 9 600 Kč

UZ: 33 086

Poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR za účelem individuálního nebo skupinového doučování žáků školy.

 „Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU“

 

Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Datum zahájení: 01. 09. 2022

Datum ukončení: 31. 12. 2022

Výše přidělené dotace: 3 000 Kč

UZ: 33 086

Poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR za účelem realizace činností vedoucích k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků formou individuálního nebo skupinového doučování žáků.

 „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

 

Národní plán obnovy - mateřské školy - učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení dětí a digitální kompetence

Datum zahájení: 01. 01. 2022

Datum ukončení: 31. 12. 2022

Výše přidělené dotace: 15 200 Kč

UZ: 33 087

Cílem dotace je pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

 „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Plakát k publicitě: ../resources/uploaded_files/zakladni_skola/1648563394_plakat-digitalizujeme-skolu.pdf

 

Národní plán obnovy - prevence digitální propasti

Datum zahájení: 01. 01. 2022

Datum ukončení: 31. 12. 2022

Výše přidělené dotace: 13 000 Kč

UZ: 33 088

Cílem dotace je pořízení a zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky.

 „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Plakát k publicitě: ../resources/uploaded_files/zakladni_skola/1648563394_plakat-digitalizujeme-skolu.pdf

 

Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Datum zahájení: 01. 01. 2022

Datum ukončení: 31. 08. 2022

Výše přidělené dotace: 3 250 Kč

UZ: 33 086

Cílem dotace je podpora vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie Covid-19.

Realizované činnosti vedoucí k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků:

 • individuální doučování žáků školy
 • skupinové doučování žáků školy

 „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Plakát k publicitě: ../resources/uploaded_files/projekty/1645784986_plakat-k-publicite-doucovani.pdf

 

Provoz dětského klubu Ohnivec

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015376

Datum zahájení: 01. 08. 2021

Datum ukončení: 28. 02. 2023

Výše přidělené dotace: 847 070,45 Kč

Projekt je realizován z dotace MPSV z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Projekt řeší zajištění péče o školní děti při Základní škole v Ohnišově v době mimo školní vyučování.

Klub poskytne zázemí dětem, jejichž rodiče mají delší pracovní dobu a přispěje k eliminaci problémů v oblasti lokální nezaměstnanosti a k lepšímu využití ekonimického potenciálu rodiny.

Plakát projektu: ../resources/uploaded_files/projekty/1643813127_plakat-projektu.pdf

Fotogalerie:../resources/uploaded_files/projekty/1644416063_fotoprezentace-klubu.pdf

 

Šablony III Ohnišov

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022131

Datum zahájení: 01. 09. 2021

Datum ukončení: 30. 06. 2023

Výše přidělené dotace: 464 888 Kč

Projekt je realizován z dotace MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony III.

Základní škola:

 • Školní asistent – personální podpora ZŠ
 • Tandemová výuka v ZŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
 • Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub, klub komunikace v cizím jazyce, badatelský klub
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu

Mateřská škola:

 • Školní asistent – personální podpora MŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu

Plakát projektu: ../resources/uploaded_files/projekty/1643708632_sablony-iii-plakat-projektu.pdf· 

 

Šablony II Ohnišov

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011382

Datum zahájení: 01. 01. 2019

Datum ukončení: 31. 12. 2020

Výše přidělené dotace: 727 642 Kč

Projekt je realizován z dotace MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II.

 

Základní škola:

· Školní asistent – personální podpora ZŠ

· Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - matematická gramotnost, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky

· Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub, klub komunikace v cizím jazyce, klub zábavné logiky a deskových her

· Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

· Projektový den ve škole

· Projektový den mimo školu

· Komunitně osvětová setkání

Mateřská škola:

· Školní asistent – personální podpora MŠ

· Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – čtenářská pregramotnost, inkluze, polytechnické vzdělávání

· Projektový den ve škole

· Projektový den mimo školu

· Komunitně osvětová setkání


Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)

Učili jsme se plavat :)

Závěrečnou zprávu najdete v přiloženém pdf souboru.


Projekt "EU peníze školám"

Naše škola se zapojila do projektu "EU peníze školám". Cílem tohoto projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků. Naše škola získala v rámi projektu částku 424 329 Kč.

Další informace najdete v přílozeném pdf souboru.


Projekt "Ovoce a zelenina do škol"

Do evropského projektu je naše škola zapojena od září 2014. Cílem projektu je vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, zlepšit zdravotní stav mladé populace a bojovat proti dětské obezitě. V rámci tohoto projektu mají žáci prvního stupně nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma. Zavážka přímo do školy probíhá minimálně 2x do měsíce a to formou balíčku, který obsahuje 2 - 4 kusy ovoce a zeleniny.

Více informací o tomto projektu naleznete na: www.ovocedoskol.szif.cz


Projekt „ Mléko do škol“

Do školního evropského projektu je naše škola zapojena od září 2017. V rámci tohoto projektu mají všichni žáci základní školy nárok na zcela dotované neochucené mléčné  výrobky  a  na ochucené mléčné produkty, které jsou dotovány částečně.

Dodavatelem mléčných produktů je firma Laktea, o. p. s., která má schválené výrobky pro dodávky do škol v rámci projektu Mléko do škol. Rozvoz přímo do školy probíhá přibližně 4x do měsíce.

Více informací na: www.skolniprojekty.info


Projekt "Bavíme se sportem"

Projekt BAVÍME SE SPORTEM se zabývá rozvojem pohybové gramotnosti žáků základní školy a dětí mateřské školy. Pod vedením licencovaného trenéra jsou dětem předávány základy všeobecné sportovní průpravy přímo ve škole.

 

Projekt "Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Ohnišov"

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002095

Datum zahájení:  01.10.2016

Datum ukončení: 30.09.2018

Výše přidělené dotace: 503 798 Kč

Projekt bude základní školou a mateřskou školou realizován prostřednictvím „ ŠABLON“.

Základní škola:

 • Vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti
 • Čtenářský klub
 • Školní asistent

Mateřská škola:

 • Vzdělávání pedagogů v oblasti matematické gramotnosti
 • Sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Školní asistent

Plakát projektu


Název programu: Zájmová činnost se žáky mimo vyučování – 16SMV04

Název projektu: Dílničky pro šikovné kluky a holčičky

Datum zahájení:  01.08.2016

Datum ukončení: 31.07.2017

Výše přidělené dotace: 29 000 Kč

Cíl projektu:

Poskytnutím dotace přispěje Královéhradecký kraj k dlouhodobému zabezpečení kvalitního a smysluplného trávení volného času žáků a dětí ZŠ a MŠ Ohnišov. Prostřednictvím vybavení keramické dílny (zakoupení vypalovací keramické pece, včetně jejího příslušenství) tak bude cíleně rozvíjena jejich manuální zručnost, kreativita a estetické cítění.