Pověřenec  Základní a Mateřské školy Ohnišov

Byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Základní a Mateřskou školu Ohnišov.