Proč si vybrat naši školu

Nabízíme Vám …

  • rodinné a bezpečné prostředí málotřídní školy.
  • krásnou budovu školy z 30. let 20. století s pěkným interiérem, moderními učebnami, družinou a keramickou dílnou.
  • vše pod jednou střechou (MŠ, ZŠ, družina, jídelna).
  • malý počet žáků ve třídách umožňující individuální přístup k jednotlivým žákům a vedení k samostatnosti, vzájemné toleranci a ohleduplnosti. Rozvoj osobnosti každého dítěte díky komunikaci a spolupráci ve věkově nehomogenní skupině (starší děti pomáhají a berou si pod patronát mladší děti).
  • přiměřenou náročnost na žáky, motivační a aktivizační metody výuky, projektové dny, kvalifikovaný a zkušený tým pedagogů.
  • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • upravené okolí školy a blízkost k přírodě, využívání prostředí v okolí školy k relaxaci o přestávkách, ke hrám i ke vzdělávání.
  • otevřenost pro rodiče, otevřenost ke změnám, podporu zaměstnaných rodičů – činnost obecního klubu Ohnivec (v prostorách školy, návaznost na školní družinu).
  • v rámci projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ odebírají žáci pravidelně a zdarma ovoce, zeleninu a mléko.
  • zdravá a chutná jídla z naší jídelny. Pro žáky ZŠ připravujeme i svačiny.