Historie Základní školy Ohnišov

Již Konfucius 500 let př. n. l. řekl, že – cit.: „Vzdělání je pro všechny bez rozdílu“.

Jednou z dominant Ohnišova je budova základní školy, která upoutá pohled každého, kdo projíždí obcí.

Rozhodnutí našich předků postavit novou školu padlo ve 30. letech minulého století a nebylo vůbec jednoduché. Stálo mnoho úsilí těch, kteří toto řešení prosazovali, neboť stavba byla finančně velmi nákladná. Nelze se tedy ani divit, že měla řadu vlivných odpůrců a rozdělila tak obec na dva znesvářené tábory. Projekt vypracoval architekt Jindřich Freiwald, rodák z Hronova, jež vtiskl svou originalitu řadě staveb v celé zemi, ale i v blízkém okolí. Původně škola nesla jméno presidenta T. G. Masaryka.

Je to nadčasová, vzdušná a prostorná budova s překrásným výhledem na celou obec, její pole, zahrady, rodinné domky, kostel, okolní lesy. Tento výjev se mění se střídajícími se ročními obdobími, ale vždy je to pohled podmanivý a nezapomenutelný. V jejich zdech se vystřídaly generace ohnišovských občanů, kteří zde získali základy vzdělání a výchovy, což jim umožnilo start k dalším životním cílům.

Budovu také obklopuje rozsáhlý areál zeleně, který je využíván základní a mateřskou školou ke sportovním, relaxačním a pěstitelským účelům. Vlastní členitost zahrady pak děti vybízí k různým zajímavým hrám.