Základní a Mateřská škola Ohnišov.

Základní škola, mateřská škola, družina, jídelna.

Základní a Mateřská škola Ohnišov.

Základní škola, mateřská škola, družina, jídelna.

Základní a Mateřská škola Ohnišov.

Základní škola, mateřská škola, družina, jídelna.

27.02.2021

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Na základě vládou přijatého krizového opatření z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřských školách a žáků 1. a 2. ročníku v základních školách. Z tohoto důvodu bude od pondělí 1. 3. 2021 ZŠ a MŠ Ohnišov uzavřena. Toto krizové opatření je platné do 21. 3. 2021.

Žáci základní školy a děti navštěvující mateřskou školu, pro které je předškolní vzdělávání povinné, přechází na distanční výuku.

31.12.2020

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje ředitelka školy z provozních a organizačních důvodů v souvislosti s onemocněním Covid-19

na den 4. 1. 2021 ředitelské volno.

 

Od 5. 1. 2021 bude škola opět v provozu včetně školní družiny, tj. od 6:45 do 14:30.

 

Do školy je však umožněn návrat

pouze žákům 1. a 2. ročníku.

13.12.2020

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Po dohodě se zřizovatelem

bude dne 14. 12. 2020 z důvodu prací na obecním vodovodu (nepoteče voda)

ZŠ a MŠ uzavřena.

Kdo jsme?

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov

Naše škola je určena pro žáky 1.– 5. ročníku. Organizace výuky je málotřídní, to znamená, že ve dvou třídách spojujeme 2-3 ročníky. Žáci si brzy zvyknou na střídání přímého působení učitele a naučí se samostatné i skupinové práci.

Škola sdružuje:

A jaká je?

charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov je malotřídní školou s mnohaletou vzdělávací tradicí. Pravidelné vyučování v obci bylo započato již v roce 1790. Ve třicátých letech minulého století pak byla postavena nová školní budova a to podle projektu uznávaného architekta Jindřicha Freiwalda.

Proč právě malotřídní škola?

Naše škola poskytuje výchovu a vzdělávání žákům prvního až pátého postupného ročníku základní školy. Malotřídní způsob výuky nepovažujeme za handicap, nýbrž za přednost. Přirozenou cestou při něm totiž mohou spolupracovat různé věkové skupiny, děti jsou vedeny k větší samostatnosti a zodpovědnosti. Spolupráce, naslouchání, diskuse, hledání, pozorování a tvořivost – to jsou základní činnosti, o které se opírá výchovně vzdělávací práce pedagogů naší školy. V době mimo vyučování se mohou žáci zapojit do zájmových aktivit školní družiny. K oblíbeným patří především sportovní, výtvarné, přírodovědné a ekologické aktivity.

V přízemí školní budovy sídlí mateřská škola, která je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ohnišov. Mateřská škola je školou jednotřídní s celodenním provozem. Její kapacita je 25 dětí. Nezbytnou součástí školy je také školní jídelna, která zajišťuje stravování předškolním a školním dětem a zaměstnancům školy.

Přímo v areálu školy se nachází rozsáhlý pozemek, který je využíván základní a mateřskou školou ke sportovním, relaxačním a pěstitelským účelům. Vlastní členitost zahrady pak děti vybízí k různým zajímavým hrám.

V uplynulých letech prošla školní budova významnými úpravami. Péčí a vstřícností zřizovatele školy Obce Ohnišov se tedy poněkud strohé prostředí školní budovy mění v moderně vybavenou školu, jaká je pro vzdělávání a výchovu dětí v současných podmínkách nezbytná.

Důležitý cíl školy – spokojené dítě, které chodí rádo do školy, je motivováno pro poznávání a učení.