logo základní mateřská škola ohnišov

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov

Ohnišov 182
517 84 Ohnišov

mail: skoly.ohnisov@seznam.cz
tel,fax: (+420) 494 665 679
IČO: 709 79 731
ředitelka: Vladěna Nesrsta, Mgr.

Výsledky zápisů do 1.tříd

Pondělí 01.02.2016
Byl zveřejněny výsledky zápisu do prvních tříd pro rok 2016/2017.

Číst dále

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov

Naše škola je určena pro žáky 1.– 5. ročníku. Organizace výuky je málotřídní, to znamená, že ve dvou třídách spojujeme 2-3 ročníky. Žáci si brzy zvyknou na střídání přímého působení učitele a naučí se samostatné i skupinové práci.

Škola sdružuje:
  • základní školu
  • mateřskou školu
  • školní družinu
  • školní jídelnu

Ukázka fotografií - více fotografií najdete v naší galerii .

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov je malotřídní školou s mnohaletou vzdělávací tradicí. Pravidelné vyučování zde bylo zahájeno již v roce 1790. Obec Ohnišov se nachází v malebném podhůří Orlických hor, nedaleko Dobrušky a Nového Města nad Metují.

Proč právě malotřídní škola?

Ohnišovská škola s prvním stupněm poskytuje výchovu a vzdělávání žákům 1. až 5. ročníku základní školy v bezpečném, tvořivém a empatickém prostředí. Malotřídní způsob vyučování zde není považován za handicap, nýbrž za přednost. Přirozenou cestou při něm totiž mohou spolupracovat různé věkové skupiny, děti jsou vedeny k větší samostatnosti a zodpovědnosti, formy a metody činnostního a prožitkového učení tvoří základní náplň vyučovací jednotky.

Nízký počet žáků ve třídě umožňuje pedagogům plně se věnovat dětem podle jejich individuálních potřeb a možností. Spolupráce, naslouchání, diskuse, hledání, pozorování a tvořivost – to jsou základní činnosti, o které se opírá výchovně vzdělávací práce pedagogů naší školy. Děti se tak učí pracovat s odpovědností za přijatý úkol a s cílem splnit jej v rámci svého osobního maxima.

V době mimo vyučování se mohou žáci zapojit do různých zájmových činností školní družiny. K oblíbeným patří hra na flétnu, základy divadla a dramatické výchovy, přírodovědné a ekologické aktivity.

V přízemí školní budovy sídlí také mateřská škola, která je od 1. ledna 2003 součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ohnišov. Statutárním orgánem je ředitelka školy, řízením mateřské školy je pověřena vedoucí učitelka MŠ. Mateřská škola je školou jednotřídní s celodenním provozem.

Přímo v areálu školy se nachází rozsáhlý pozemek, který je využíván základní a mateřskou školou ke sportovním, relaxačním a pěstitelským účelům. Vlastní členitost zahrady pak děti vybízí k různým zajímavým hrám.

Nezbytnou součástí školy je také školní jídelna, která zajišťuje stravování předškolním a školním dětem, ale i zaměstnancům školy.

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Co lze od naší školy ještě očekávat?

  • rodinné prostředí
  • otevřenost ke komunikaci a spolupráci
  • možnost využívat moderní informační a komunikační technologie
  • učit se zdravému životnímu stylu
  • učit se pracovat efektivně
  • podílet se na udržování a rozvoji školní tradice.

Identifikační údaje:

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Ohnišov
Adresa: Ohnišov 182, 517 84 Ohnišov
IČO: 709 79 731
Ředitelka školy: Vladěna Nesrsta, Mgr.
Telefon: +420 494 665 679
E-mail: skoly.ohnisov@seznam.cz

Zřizovatel:

zřizovatel: Obec Ohnišov
adresa: Ohnišov 172, 517 84 Ohnišov
telefon: + 420 494 665 580
e-mail: ohnisov@wo.cz
logo základní mateřská škola ohnišov EasyWay creative